Bayatı Şiraz

Bayatı Şiraz (0.75 1) (0.2 1) Qırmızı kəmşirin şərabıdır. Tündlüyü-10-12%
Ümumi turşuluğu – 5-6 q/1
Yüksək keyfiyyətli qırmızı kəmşirin üzüm şərabıdır. Mədrəsə və Merlot klassik üzüm sortlarından hazırlanıb. Rəngi qırmızı, dadı yumşaq, zərif üzüm meyvəsinə məxsus meyvə tamı verir. Yüngül cərəz yeməkləri və pendirlərlə yaxşı uyğunlaşır.

Kateqoriya: ID: 2915