Leyli-Məcnun

Leyli-Məcnun (0.75 1)(0.21) Qırmızı kəmşirin şərabıdır.
Tündlüyü -10-12%
Ümumi turşuluğu – 5-6 q/1
Yüksək keyfiyyətli qırmızı kəm¬şirin şərabıdır. Mədrəsə və Merlot klassik üzüm sortlarından hazırlanıb. Nadir, parlaq, harmonik buketə, tarazlaşdırılmış dada malikdir. Meyvə və çərəzlərlə çox yaxşı uyğunlaşır.
6. Nizami (0.751) (0.21) Qırmızı kəmşirin şərabıdır. T ündlüyü -10-12% Ümumi turşuluğu – 5-6 q/1
Yüksək keyfiyyətli qırmızı kəm¬şirin şərabı. Mədrəsə və Merlot klassik üzüm sortlarından hazırlanıb. Nadir, parlaq, harmonik buketə malikdir. Sulu meyvələrlə və desert yeməkləri ilə yaxşı uyğunlaşır.

Kateqoriya: ID: 2927