Tovuz Ayva AL-Kuhlu

TOVUZ AYVA AL-KUHL
(0,71,0,51,0,251)
Tündlüyü – 40″
Azərbaycanın bütün regionlarından çox keyfiyyətli şərab
sənayesi üçün əlverişli olan heyva sortlaıından istifadə edilir. Bundan alınan spirtin zərifliyi və orqano- leptik göstəriciləri çox yüksək olduğundan onu “mələk içkisi” də adlandırılaraq heyva meyvəsindən alınan şərabın spirti ilə Tovuz dağlarının bulaq sularından hazır-lanmışdır. Moskvada keçirilən beynəlxalq sərgidə qızıl medala layiq görülmüşdür. Yağsız ət və delikates yeməkləri ilə çox yaxşı vəhdət təşkil edir.

Kateqoriya: ID: 2909