Tovuz Azeri Al-Kuhlu

AZƏRİ AL-KUHL (0,7 1, 0,51,0,251)
Tündlüyü-40°
Azərbaycanın bütün region-larında yetiçən Rekasiteli, Bayan Şirə sortlu üzümün yüksək distillyatindan və Tovuzun dağ bulaq suyundan hazırlanan məhsuldur. Bütün növ ət və ət məhsulları, konservləşdirilmiş məmulatları, xaş, bərk pendir, qurudulmuş və hisə verilmiş bütün növ ət məh-sulları ilə çox yaxşı qəbul edilir.

Kateqoriya: ID: 2943