Tovuz Granatium Brendi

Tovuz Granatium Brandy (0,7 1)
Saxlanma yaşı – 25 il;
Tündlüyü – 40°
Üzüm sortu: Şahnar, Azərbaycan
Palıd çəlləklərdə 25 ildən çox saxlanılan yüksək keyfiyyətli konyak. Çox gözəl tünd kəhrəba rəngi, gün işığında qızılı çalarlarlıdır. Nar məhsulları Azərbaycanın ekoloji təmiz rayonlarında becərdilir. Buket nadir, eleqan- tlıq, zəriflik, çox yumşaq, nadir dada malikdir. Konyakı əsl qiymətləndirənlər üçün əsl yeni tapıntıdır.

Kateqoriya: ID: 2911