Tovuz Nar

Tovuz Nar şərabı (0.75 1), (0,1871) Təbii qırmızı turşaşirin nar şərabı T ündlüyü -10-13%
Ümumi türşuluğu – 6-7 q/1
Azərbaycanın qərb bölgəsində yüksək keyfiyyətli ekoloji təmiz ərazilərində yetişdirilmiş ən yaxşı nar sortlarından hazırlanmış şərabdır. Məzmunlu, tünd yaqut rəngə, harmonik və tarazlaş- dırılmış dada malikdir. Delikates
yeməklərlə, pendir və meyvələrlə əla tamamlanır.
Bu şərabın üstünlüyü bir daha ondan ibarətdir ki, ürəkdamar və mədə- bağırsaq yolu xəstəliklərinin müali¬cəsi zamanı, diabet, anemiya və radia¬siya zədələnmələri hallarında müalicə üçün əvəz olunmaz xüsusiyyətlərə malikdir. Qanın toksik maddələrdən təmizlənməsinə yardım göstərərək bədxassəli yeni yaranmış şişlərin müalicəsində və aterosklerozla müba-rizədə ən yaxşı vasitədir.

Kateqoriya: ID: 2907