Rəhbərlik

Naiq Məmmədhəsənov

Tovuz Baltiya MMC-nin Təsisçisi

Günel Məmmədhəsənova

Tovuz Retail MMC-nin Təsisçisi