Tovuz Şərabları

Tovuz şərabı dünyada pərəstişkarlarını tapan şərabçılığın inanılmaz bir nümunəsidir. Bu gün Naigin K Tovuz Baltiya zavodu, müxtəlif növ şərablar istehsal edən Tovuz bölgəsi ərazisində fəaliyyət göstərir, onların arasında yüksək keyfiyyətli üzüm nümunələri üstünlük təşkil edir. Yerli məhsulların nüfuzunun artmasına və şərabçılığın inkişafına ənənəvi istehsal metodlarını canlandırmağa yönəlmiş fəal dövlət proqramları kömək edir.

Tovuzdan gələn şərab stilistikası

Tovuz şərabı tanınanlar arasında bənzərsiz bir xüsusiyətə sahib bir içki kimi tanınır: qırmızı çeşidlər dərin taninləri, məxmər buketi və zəngin dadı ilə meyvəli-ədviyyatlı notların üstünlüyü, ağ nümunələri isə incə bitki mənşəli ətri və incə dadı ilə ovsunlayır. sitrus turşusu. Optimal qiymət və keyfiyyət nisbətinə sahib bir məhsul olaraq Tovuz şərabı hər gün üçün, həm də bayram ziyafəti üçün və ya bir tanıyana hədiyyə olaraq idealdır. Tovuz şərabının əsas xüsusiyyəti istehsal etdiyimiz bu içkinin orqanik olmaqla ECHO sertifikatına layiq görülməsidır.

Tovuz şərablarının özünəməxsus tərzinin formalaşması
Azərbaycan şərabçılıq sənəti dünyanın ən qədimlərindən biridir. Arxeoloji qazıntılar göstərir ki, yerli sənətkarlar eramızdan əvvəl II əsrin əvvəllərində üzüm içkiləri hazırlamışlar. 19-cu əsrin əvvəllərində dövlətin ərazisindəki üzüm bağları böyük  ölçülərə çatdı və 1860-cı ildə ilk dəfə şərabların sənaye istehsalı başladıldı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci dəfə gəlişindən sonra şərabçılığ sahəsində də tam dəyişiklik və yenidənqurma dövrünə gədəm qoyuldu. 2010-cu ildən etibarən ölkənin üzüm bağı sahəsi təxminən 10.000 hektar idi və birinci dərəcəli içkilər istehsal edə bilən üstün, bahalı növlərə diqqət yetirildi. Ölkədə üzümçülüyün əsas sahəsi Gəncə-Tovuz bölgəsidir.

Mütəxəssislərin fikrincə, Tovuz şərabının vacib bir üstünlüyü var – əsasən başqa heç bir ölkədə yetişməyən avtoxton üzüm sortlarından istehsal olunur. 450-dən çox milli çeşidin mövcudluğunun səbəbi üzümün çox hissəsinin evliləşdirmə prosesində vəhşi bitkilərdən qaynaqlanmasıdır. Luks şərabçılığının əvəzolunmaz xəzinəsi premium şərabların istehsalı üçün istifadə olunan qırmızı Mədrəsə üzümüdür. Bayan Şirə, Ağ Şanı, Takveri, Qara Şanı və Mərəndi, daha az məşhur yerli sortlardır. Üzüm bağlarının kiçik bir hissəsində Malbek, Semillon, Cabernet və s. Kimi beynəlxalq sortlar əkilir.

Əsrlər boyu davam edən texnoloji metodlar, üzümün unikal müxtəliflik versiyaları və özünəməxsus bir iqlim, Tovuz şərabını dünyanın şərabçılığının ən perspektivli və perspektivli məhsullarından biri halına gətirir.